Přihláška

Cena našeho čtrnáctitýdenního tábora je 5 100,- Kč, opět platí sourozenecká sleva 200, Kč na dítě. 

Každý z nás má svého filmového či pohádkového hrdinu.

Náš tábor bude plný takových hrdinů, kteří budou hájit čest, pravdu a spravedlnost proti zlosynům. 

Antonín Burďák

telefon: 736 668 722

e-mail: burdak@razdva.cz

č.ú.: 155414136/0600